Política de privacitat

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal SERVEIS IMMOBILIARIS MADRENAS CREU SL d'ara endavant, (Madrenas Serveis Immobliliaris), amb NIF: B55283824 informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIO I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per (Madrenas Serveis Immobliliaris). Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de (Madrenas Serveis Immobliliaris) amb domicili Travessera de la Creu, 22-entr 2ª - 17002 - GIRONA - GIRONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L'Usuari que envia la informació a (Madrenas Serveis Immobliliaris) és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se (Madrenas Serveis Immobliliaris) de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

(Madrenas Serveis Immobliliaris) no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a (Madrenas Serveis Immobliliaris) de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per (Madrenas Serveis Immobliliaris) sempre que procedeixi de fonts alienes a (Madrenas Serveis Immobliliaris).

Cessió de dades a tercers.

(Madrenas Serveis Immobliliaris) no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en SERVEIS IMMOBILIARIS MADRENAS CREU SL  Travessera de la Creu, 22-entr 2ª - 17002 - GIRONA - GIRONA o a l'email: info@madrenasimmo.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i Consentiment.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de (Madrenas Serveis Immobliliaris), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA.

(Madrenas Serveis Immobliliaris) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, (Madrenas Serveis Immobliliaris) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.